جمعه, 28 دی 1397 12:35
فرم یادداشت های شما برای مسئولان/ حرف های مردم
مخاطب گرامی ؛ این بخش برای انتقال حرف های شما به مسئولین کشور و استان طراحی و فعال شده است. مطالب خود را به صورت خلاصه و با رعایت احترام و اخلاق اسلامی در کادر " متن مورد نظر" یادداشت و ارسال کنید تا در بخش حرفهای مردم فعال و به اطلاع مسئولین زیربط رسیده و پاسخ آن نیز در این پایگاه خبری منتشر شود. درصورتی که تمایل به اعلام مشخصات و تلفن خود ندارید، از نوشتن مشخصات خود خودداری کنید.
نام و نام خانوادگی
ورودی نامعتبر

شهرستان/ استان
ورودی نامعتبر

شماره تماس
ورودی نامعتبر

متن مورد نظر
ورودی نامعتبر

توجه: در صورتی که می خواهید عکس، سند و ... را ضمیمه کنید با فشردن کلید choose file فایل مورد نظر را بارگزاری و سپس کلید تایید و ارسال را فشار دهید.
فایل پیوست
ورودی نامعتبر

ارسال
یادداشت ها و مقالات

گزارش تصویری
بامی1

بامی2 • گزارش تصویری از مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی / عکس از : حسین معمری
 • گزارش تصویری از مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی / عکس از : حسین معمری
 • گزارش تصویری از مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی / عکس از : حسین معمری
 • گزارش تصویری از مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی / عکس از : حسین معمری
 • گزارش تصویری از مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی / عکس از : حسین معمری
 • گزارش تصویری از مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی / عکس از : حسین معمری
 • گزارش تصویری از مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی / عکس از : حسین معمری
 • گزارش تصویری از مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی / عکس از : حسین معمری
 • گزارش تصویری از مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی / عکس از : حسین معمری
 • گزارش تصویری از مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی / عکس از : حسین معمری
 • گزارش تصویری از مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی / عکس از : حسین معمری
 • گزارش تصویری از مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی / عکس از : حسین معمری
 • گزارش تصویری از مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی / عکس از : حسین معمری
 • گزارش تصویری از مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی / عکس از : حسین معمری
 • گزارش تصویری از مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی / عکس از : حسین معمری
 • گزارش تصویری از مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی / عکس از : حسین معمری
 • گزارش تصویری از مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی / عکس از : حسین معمری
 • گزارش تصویری از مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی / عکس از : حسین معمری
 • گزارش تصویری از مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی / عکس از : حسین معمری
 • گزارش تصویری از مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی / عکس از : حسین معمری
 • گزارش تصویری از مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی / عکس از : حسین معمری
 • گزارش تصویری از مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی / عکس از : حسین معمری
 • گزارش تصویری از مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی / عکس از : حسین معمری
 • گزارش تصویری از مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی / عکس از : حسین معمری