دوشنبه, 16 تیر 1399 03:04

جمعه, 03 اسفند 1397 ساعت 13:18

درآمدی بربیانیه دوم انقلاب

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

محمدابراهیم محمدی

بیانیه دوم انقلاب نکات قابل توجه وتاملی داشت که در رسانه‌ها بدان پرداخته نشد.

به گزارش نسیم امروز، محمد ابراهیم محمدی در یادداشتی با عنوان درآمدی بر بیانیه دوم انقلاب نوشت:

من این بیانیه را بنوعی درحکم یک کارنامه‌ای از انقلاب می دانم که شایسته تحلیل وبررسی بیشتر است.

این بیانیه بنوعی کارنامه 40 سال مدیریت انقلاب وگزارشی از چهار دهه از انقلاب است.

این بیانیه که واقع بینانه تنظیم شده است آینه‌ای است برای مدیران که هست ونیست کارنامه کاری خود را گزارش نمایند.

شاید یکی از حلقات مفقوده نظام مدیریت درکشور ماعدم ارائه گزارشی مردمی ازمدیریت وموفقیت ها وناکامیها باشد.

برای همین هم غالب مدیران انقلاب دوره‌های مدیریتی خویش را بانگاه سوگیرانه خویش موفق وکارامدمی دانند.

نکته اول: این انقلاب قابل نقد است و نقد ضمن فرصت سازی برای اصلاح اشتباهات، تلنگری است برای مدیرانی که به نام وعنوان انقلاب قبول پست کرده‌اند اما برای انقلاب کارنامه‌ای شایسته بدست نداده‌اند.

دوم: انقلاب اماده است اشتباهات خود را بپذیرد و اقدام به اصلاح وتصحیح ان نماید.

چهل دهه فرصت کمی نبود ونیست تا مردم انتظارات خود را از ان بجویند وبپرسند کجا بودیم و کجا رسیدیم ودرپی چه بودیم وبه چه دست اوردی رسیدیم.

تند رویها وکند رویها وافراط وتفریطها ازجمله اشتباهات متعارف ومحسوس دراین سالهای پس از انقلاب بوده است.

کم نبودند کسانی که از امام ورهبری انقلابی تروچونان خوارج بر امام ورهبری خرده می‌گرفتند.

ونیزکسانی که ازراه ماندند ودرخیمه دشمنان نظام و انقلاب جای گرفتند واز انقلاب وکارنامه انقلابی گری خویش

بازگشتند

انقلاب افزون برتصحیح این دست اشتباهات که هزینه مستقیم را مردم پرداختند امادگی دارد دست به یک کاربزرگی هم زده وصف خویش راازبرخی انقلابی نما جدا کند.

سوم: مشروعیت مقامات بردست پاکی وحرکت ایشان برمدارارزشهای انقلاب است.

هرکس نباید باظاهری انقلابی وشعارهای فریبنده وحماسی ازجنس انقلاب و مردم خودرابرای خدمت وامانت داری نامزد کند مردم خاطرات تلخ زیادی ازانقلابی نماهایی که درسایه انقلاب به نام ونام رسیدند اما حرکت موثری برای پیشرفت وپیشبرد نکردند دارند.

-کسانی که خودرا تافته جدا بافته انگاشتند وازانقلاب طلبکارشدند

در صف مدیران انقلاب ویژه خواری کردند وبرای خودستاد وریاستی هم زدند.

-کسانی که خودرا ژن برتر ودردانه پنداشتند ومنت هابرسرانقلاب و نظام و مردم گذاشتند.

-کسانی که مریض شهرت وشهوت بودند وچه شری که برای تشویش اذهان نسبت به انقلاب نیافریدند.

-مدیران بداخلاق وبی احساس وعاطفه ای که به نشانه سهم انقلابی گری خویش خون مردم وارباب جمعی خود را در شیشه کردند و...

دههاقلم ازاین مدیران پیر وبی سواد.

چهارم: دست آوردهای انقلاب فراتر ازگزارشات کمی وحجمی بی دریغ وبی کران است.

_ازادی های شخصی

_استقلال

_معنویت

_بینش

_مردمی بودن

_مقاومت‌های جهانی

_قدرت واعتماد بنفس

و...

اما نباید این دست آوردهای در مقابل ضعف وسستی برخی ازمدیران که درشان وشایسته مردم و انقلاب نبودند کم رنگ نماید

ویازیاده خواهی ها وزندگی اشرافی مدیران انقلاب بر دامن پاک خدمات معنوی گردی نشیند.

پنجم: روی سخن رهبری جوانان هستند؛ کسانی که نه انقلاب رادیدند ونه امام وشهدارا؛ ایشان هر چند درسایه دستاوردهای معنوی انقلاب؛ رویش‌های انقلاب را مبارک می‌دانند اما نگران فتنه‌ها، تهاجمات رسانه‌های غیررسمی ومجازی، تغییرسبک زندگی وضعف وسستی در جهاد علمی می‌دانند.

اینکه ودرذیل این بیانیه جادارد این بیانیه بومی سازی شده ونکات و ملاحظات جدی‌تر مورد توجه وامعان نظر باشد.

ازجمله شایسته است مدیران ارشداموزش وپرورش چند نکته توجه کنند:

_ تلاش شود مفاهیم انقلاب ودست آوردهای ان به محتوی و برنامه وفعالیت ها افزوده شود.

و این مفاهیم ارزشی واموزه های دینی بازبان هنرمنتقل شود

_ باید بخشهای مختلف دست به نقد زد و کارنامه چهاردهه خود را به تحلیل وارزیابی گذاشت.

_ بایدفاصله ستادهای تصمیم گیر را تا مدرسه نزدیک‌تر کرد وتصمیم سازی‌ها را معطوف به کف مدرسه و کلاس نمود.

_بایدوزیروسایر مقامات آموزش وپرورش به تناسب پست وکارخویش به معلم بودن در عمل فخربورزند ومکلف شوند هفته‌ای یک زنگ را به کلاس وفعالیت مدرسه بپردازند.

_باید آموزش وپرورش بجای انفعال به پرسشگری تبدیل شود ونقش و سهم خانواده جامعه وحتی حاکمیت را درتربیت نسل کارامد فرداتعیین ومطالبه کند.

_بایدمعلمی به فخر و ارزش مطلق تبدیل شود وفرایند معلم شدن سخت وپلکانی گردد.

_بایدبیانیه گام سوم با اسناد بالادستی دوباره سنجیده و ملاحظات موردتوجه باشد.

بازدید 95 بار
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.




عناوین روزنامه‌های امروز

یادداشت؛ مقاله و گزارش

گزارش تصویری








بامی1

بامی2



 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی
 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی
 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی
 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی
 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی
 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی
 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی
 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی
 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی
 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی
 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی
 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی
 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی
 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی