پنج شنبه, 24 آبان 1397 13:44

سه شنبه, 30 مرداد 1397 ساعت 13:07

ماهمین سه مشکل را داریم!

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

محمدابراهیم محمدی - فعال رسانه‌ای

کشورما سه مشکل بیش ندارد واگراین سه به نیکی علاج شود هم مردم آسوده می‌شوند هم حاکمیت.

نخست باید مدیران فارغ از دوست بازی‌ها وجناح وحزب گرایی ها وبخصوص خویش وقوم پرستی ها انتخاب شوند, تا وقتی اصل در انتخاب وزیر تا مدیران خرد مسیولیت، براساس شایستگی‌ها ولیاقت ها انتخاب نباشد اوضاع همین است که بود. همه گرفتاریهای مادرحوزه مدیریت، به شبکه مدیران هزارفامیل وبویژه ژن‌های برتر برمی گردد. و این موضوع انقدر اشکاراست که نیازمند هیچ محاجه‌ای نیست. مضافاً مدیران تاوقتی دچارتوهم نخبه بودن وهمدانی وبااختیارنامحدود وزودرنج وگریزازانتقاد باشند این بیماری علاج نمی‌شود

دوم واقعیت این است که شمار زیادی از نمایندگان باهرتوجیه ودلیلی بجای وکیل مدافع مردم بودن وکیل الدوله می‌شوند گواینگه دغدغه معاش وپست وریاست وامتیازات پسانمایندگی ایشان را ازانچه به عنوان سوگند دروفاداری به وظیفه نمایندگی ووکالت مردم است رویگردان می‌کند. اوضاع بداقتصادی کشوربویژه درزمینه های زیر ساختی وتوسعه واشتغال بحدی محل سؤال است که زمینه هیچ توجیهی را برای وکلای ملت درخالی کردن پشت ملت نمی‌گذارد. همه می‌دانند که پارلمان دوره اخیرکارنامه خوبی در حساب کشی ازوزارا ومهم ترازهمه مطالبه گری نداشته است بحدی که انسان می‌ماند اینها نماینده دولتند یاملت. گاهی انسان رنجها را می‌بیند وبی توجهی بعضی دولت مردان را که حتی پارلمان را به سخره می‌گیرند؛ می‌ماند که ما این نماینده هارا باچه توجیه وعقلانیتی راهی مجلس کردیم؟

سوم قوه قضاییه که علی القاعده دادستان مردم ومنافع عمومی است واختیارتام درپرسش وبازجویی دارد چرا مردم را مشغول حروف اختصاریم.ف.یاج. د وازاین موارد کرده وانرژی منفی وناامیدی را پمپاژ جامعه می‌کند؟ بهترنیست احضار وبازجویی و...پس ازقطعیت وصدورحکم اعلام قطعی رسانه‌ای صورت گیرد؟ گرفتن وبازجویی کردن و گزارش فرایند اتهام چه دخلی به مردم دارد؟ گرفتاری مردم کم است تا این مسائل راکه ازابتداییات دستگاه قضا است بشنوند! مردم نتیجه را می‌خواهند وشجاعت وشهامت قضایی را والا اینها که ازیک پاسگاه محلی هم ساخته است!

بهترنیست دادستانی‌ها بدون شاکی خصوصی یاعمومی فرایندی برخی طرح واقدامات عمومی را دنبال کنند تا مجبور نباشند پس از کلی زیان وخسارت که عمدتاً متوجه مردم بیچاره است نشست خبری بگذارند؟

قوه قضاییه باید باابزارهای لازمی که دارد مسائل اقتصادی را پیشگیرانه دنبال کند وبکوشد چراغ خاموش تا نتیجه گیری وقطعیت واجرای حکم موضوع را رسانه‌ای نکند این رسانه‌ای سازی اتهامات جز شایبه حیثیتی، جامعه را نسبت به خیلی از مسائل ناامید ونگران می‌کند.

ونکته اخراینکه آرزو می‌کنم سهم خبرهای خوب دررسانه ها وبویژه اززبان مسیولین ارشد بیشتر می‌شد ومدیران ما کمی ازشوق وشهوت حضوررسانه ای دور می‌شدند تا هم مردم آسوده شوند وهم مدیران درخلوت خودشان کارشان را بکنند وتمرین کنند تا پس ازانجام کاروقطعیت موضوع مقابل دوربین قرار بگیرند.

بازدید 79 بار
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.
عناوین روزنامه‌های امروز

یادداشت ها و مقالات

گزارش تصویری
بامی1

بامی2 • گزارش تصویری از تجمع بزرگ بسیجیان خراسان شمالی با عنوان «اقتدار عاشورایی» در بجنورد - عکس: سارا رحمانی
 • گزارش تصویری از تجمع بزرگ بسیجیان خراسان شمالی با عنوان «اقتدار عاشورایی» در بجنورد - عکس: سارا رحمانی
 • گزارش تصویری از تجمع بزرگ بسیجیان خراسان شمالی با عنوان «اقتدار عاشورایی» در بجنورد - عکس: سارا رحمانی
 • گزارش تصویری از تجمع بزرگ بسیجیان خراسان شمالی با عنوان «اقتدار عاشورایی» در بجنورد - عکس: سارا رحمانی
 • گزارش تصویری از تجمع بزرگ بسیجیان خراسان شمالی با عنوان «اقتدار عاشورایی» در بجنورد - عکس: سارا رحمانی
 • گزارش تصویری از تجمع بزرگ بسیجیان خراسان شمالی با عنوان «اقتدار عاشورایی» در بجنورد - عکس: سارا رحمانی
 • گزارش تصویری از تجمع بزرگ بسیجیان خراسان شمالی با عنوان «اقتدار عاشورایی» در بجنورد - عکس: سارا رحمانی
 • گزارش تصویری از تجمع بزرگ بسیجیان خراسان شمالی با عنوان «اقتدار عاشورایی» در بجنورد - عکس: سارا رحمانی
 • گزارش تصویری از تجمع بزرگ بسیجیان خراسان شمالی با عنوان «اقتدار عاشورایی» در بجنورد - عکس: سارا رحمانی
 • گزارش تصویری از تجمع بزرگ بسیجیان خراسان شمالی با عنوان «اقتدار عاشورایی» در بجنورد - عکس: سارا رحمانی
 • گزارش تصویری از تجمع بزرگ بسیجیان خراسان شمالی با عنوان «اقتدار عاشورایی» در بجنورد - عکس: سارا رحمانی
 • گزارش تصویری از تجمع بزرگ بسیجیان خراسان شمالی با عنوان «اقتدار عاشورایی» در بجنورد - عکس: سارا رحمانی
 • گزارش تصویری از تجمع بزرگ بسیجیان خراسان شمالی با عنوان «اقتدار عاشورایی» در بجنورد - عکس: سارا رحمانی
 • گزارش تصویری از تجمع بزرگ بسیجیان خراسان شمالی با عنوان «اقتدار عاشورایی» در بجنورد - عکس: سارا رحمانی
 • گزارش تصویری از تجمع بزرگ بسیجیان خراسان شمالی با عنوان «اقتدار عاشورایی» در بجنورد - عکس: سارا رحمانی
 • گزارش تصویری از تجمع بزرگ بسیجیان خراسان شمالی با عنوان «اقتدار عاشورایی» در بجنورد - عکس: سارا رحمانی