سه شنبه, 29 خرداد 1397 22:17

سه شنبه, 17 مرداد 1396 ساعت 07:57

همه وامدار خبرنگارانیم

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

محمد ابراهیم محمدی 

علاقمندم به سهم خود و برخلاف رسم سالگرد زدگی و تعارف موسمی ازتلاش ها وخدمات جامعه شریف رسانه وخبرنگارتشکرنمایم.

براین باورم که نفس پاسداشت حتی در زمان تقویمی بهانه ای خوب و فرصتی مناسب است تا با هوشمندی وموقعیت شناسی ؛ قدرشناس این قشرزحمت کش بود.

امروز من هم نه به این بهانه ویا بعادت تعارف مرسوم بلکه برای ادای دین لازم می دانم ضمن قدرشناسی ؛ به سهم ونقش خبرنگاران درتوسعه ورشد اموزش وپرورش تاکید ومدیران را برای تامل ودرنگ بیشتر فرابخوانم.

به عقیده بنده هرکجا رسانه وجماعت شریف خبرنگارباشد رشد ، توسعه وارتقا انجا بیشتراست.

بهتر باشد که بگوئیم که توسعه ورشد با نام خبرنگار عجین شده واین دو را به دوواقعیت جدائی ناپذیرمانند کرده است.

تفاوت نمیکند که این تحول درمنابع انسانی وارتقای شایستگی های شخصی مدیران وکارشناسان باشد ویادرتوسعه کمی وکیفی سازمانی.

ازاین رو دورنیست اگرگفته شودهرکجا ترقی هست پای خبرنگار ورسانه درمیان است.

حضوررسانه وکنگاش وکنجکاوی های خبرنگاران که جزء هویت و واقعیت غیرقابل اجتناب این نهاد اگاهی بخش است هرچندعلی الظاهر و درنگاهی سطحی والبته شخصی؛ مخل و محل ملاحظه است و به دیگر سخن ماهیت اگاهی بخشی وارزیابی و بتبع مطالبه و وپرسشگری آن ؛ بنفع مدیرودستگاه تحت امر نبوده بلکه مزاحم خلوت مدیریتی وسازمانی است ؛ اما در واقع به تکامل وارتقای مدیر وسازمان منجرمی شود.

برای همین هم باید ادعا کرد که بسیاری ازچهره های سرشناس مدیریتی که برای خود، شان وشخصیتی قائلند وامدارخبرنگار ومراقبت ، نظارت وارزیابی ایشان ورسانه های متبوع هستند.

پس بهتر است بگوئیم مدیران باید همیشه ازرسانه ها سپاسگزار بوده وقدردان خدمات ومداخلات دلسوزانه ایشان باشند.

در واقع مدیرهوشمند والبته اینده نگر؛ مشارکت و مشاورت صادقانه خبرنگاران را برای فردای پایدارورضایت بخش؛ نوعی سرمایه گذاری دانسته وازچنین موقعیت هائی به چشم یک فرصت استقبال می کند.

ازنظر من شخصیت یک خبرنگارحرفه ای ،آاگاه وصاحب نظر اجتماعی از هیچ مدیر و کارشناسی کمتر نیست؛ بنابراین کم انگاری جایگاهی وفروکاهی شان وشخصیت خبرنگاران صدیق که جز به رشد کمال وتوسعه نمی اندیشند از ناحیه هرمقام ودر هرسطحی که باشد ؛ اشتباه محاسباتی وکج سلیقگی مدیریتی بیش نیست.

اینک که تعداد رسانه وخبرگزاری ها وسایت های خبری افزایش یافته و شمارخبرنگاران روبه فزونی نهاده است جادارد نگاه تخصصی به خبر و گزارش وبویژه گفت وگو درحوزه اموزش وپرورش جدی تر گرفته شود.

ارتقاء سطح اگاهی، اطلاعات ودانش تخصصی خبرنگاران حوزه اموزش وپرورش نقش رسانه های مرتبط را موثر وفنی تر کرده ومناسبات سازنده را ارتقا خواهد بخشید

حوزه های متنوع خدماتی اموزشی، علمی ، فنی و.. دردستگاه بزرگ تعلیم وتربیت کشور این انتظار راپدیداورده است تاخبرنگاران متناسب با حوزه خاص وماموریت رسانه ای مرتبط ؛ گزارش، گفت وگو، خبروتحلیل متناسب ارایه نمایند

سازمان پژوهش وبرنامه ریزی اموزشی به سهم خود این امادگی را دارد تا درحوزه برنامه درس ملی، مطالعات اموزش وپرورش ، بسته های اموزشی ، اعتباربخشی کتابهای درسی و... به این مهم مبادرت ورزیده وزمینه رابرای استفاده افزون ترازظرفیت همکاران رسانه ای فراهم سازد.

لازم است ضمن پاسداشت روزخبرنگار و بزرگداشت مقام شهید صارمی از همه خبرنگاران بویژه خبرنگاران شریف حوزه اجتماعی خصوصا بخش آموزش وپرورش که با وجود مضایق، مشکلات وتنگناها، بهترین همراهی رابا سازمان پژوهش داشتند تشکروقدردانی وبرای ایشان قلمی مبارک و موثر را آرزو نمایم.

بازدید 312 بار آخرین ویرایش در سه شنبه, 17 مرداد 1396 ساعت 07:57
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.
عناوین روزنامه‌های امروز

یادداشت ها و مقالات

گزارش تصویری
بامی1

بامی2 • گزارش تصویری از برگزاری مراسم اعتکاف در ماه مبارک رمضان برای اولین بار در استان گیلان / شهروند خبرنگار : محمد مهدی اصغری
 • گزارش تصویری از برگزاری مراسم اعتکاف در ماه مبارک رمضان برای اولین بار در استان گیلان / شهروند خبرنگار : محمد مهدی اصغری
 • گزارش تصویری از برگزاری مراسم اعتکاف در ماه مبارک رمضان برای اولین بار در استان گیلان / شهروند خبرنگار : محمد مهدی اصغری
 • گزارش تصویری از برگزاری مراسم اعتکاف در ماه مبارک رمضان برای اولین بار در استان گیلان / شهروند خبرنگار : محمد مهدی اصغری
 • گزارش تصویری از برگزاری مراسم اعتکاف در ماه مبارک رمضان برای اولین بار در استان گیلان / شهروند خبرنگار : محمد مهدی اصغری
 • گزارش تصویری از برگزاری مراسم اعتکاف در ماه مبارک رمضان برای اولین بار در استان گیلان / شهروند خبرنگار : محمد مهدی اصغری
 • گزارش تصویری از برگزاری مراسم اعتکاف در ماه مبارک رمضان برای اولین بار در استان گیلان / شهروند خبرنگار : محمد مهدی اصغری
 • گزارش تصویری از برگزاری مراسم اعتکاف در ماه مبارک رمضان برای اولین بار در استان گیلان / شهروند خبرنگار : محمد مهدی اصغری
 • گزارش تصویری از برگزاری مراسم اعتکاف در ماه مبارک رمضان برای اولین بار در استان گیلان / شهروند خبرنگار : محمد مهدی اصغری
 • گزارش تصویری از برگزاری مراسم اعتکاف در ماه مبارک رمضان برای اولین بار در استان گیلان / شهروند خبرنگار : محمد مهدی اصغری
 • گزارش تصویری از برگزاری مراسم اعتکاف در ماه مبارک رمضان برای اولین بار در استان گیلان / شهروند خبرنگار : محمد مهدی اصغری
 • گزارش تصویری از برگزاری مراسم اعتکاف در ماه مبارک رمضان برای اولین بار در استان گیلان / شهروند خبرنگار : محمد مهدی اصغری
 • گزارش تصویری از برگزاری مراسم اعتکاف در ماه مبارک رمضان برای اولین بار در استان گیلان / شهروند خبرنگار : محمد مهدی اصغری
 • گزارش تصویری از برگزاری مراسم اعتکاف در ماه مبارک رمضان برای اولین بار در استان گیلان / شهروند خبرنگار : محمد مهدی اصغری
 • گزارش تصویری از برگزاری مراسم اعتکاف در ماه مبارک رمضان برای اولین بار در استان گیلان / شهروند خبرنگار : محمد مهدی اصغری