سه شنبه, 29 خرداد 1397 22:17

شنبه, 02 ارديبهشت 1396 ساعت 18:09

محافظه کاری‌های شخصی و سازمانی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

محمدابراهیم محمدی - فعال فرهنگی

یکی از افت های مدیریتی امروزبرخی سازمانها ونهادهای فرهنگی اجتماعی واقتصادی محافظه کاری مدیران با زمینه ملاحظات ومنافع شخصی است.

این نوع ملاحظات که در پوشش مصالح ومنافع سازمانی صورت گرفته وتلاش می شود ناشیانه به بدنه مدیران میانی تزریق وتلقین شود، یکی از اصلی ترین شگردهای منفعت جوئی شخصی وتاکتیک های مدیریت سودنگرانه برای مقابله با تغییرات وتحولات است.

سیاست هائی ازاین دست که از سرجبر تحمیل می شود سازمانها را از اهداف به واقع وبایسته جمعی دور داشته وبازیچه نگره منفعت طلبی‌ها وکامجوئی های کوتاه مدت مدیران فرصت طلب می سازد.

این شیوه موجود که سوگمندانه روبه گسترش وگه گاهی پوشش دینی هم می گیرد جز رخوت، وادادگی ، انفعال وروزمرگی برای سازمان حاصل دیگری ندارد.

این طرز فکر مزمن ومخرب که در پوشش های غلط آمیزی چون مصلحت ومنافع سازمانی ، خویشتن داری های مدیریتی، حوصله مندی واحتیاطات وآینده اندیشی های و...صورت می گیرد خود ضدتوسعه، رشد وحرکت در مسیر انتظارات ومطالبات است.

دور نباشد اگر بگوئیم علت العلل مشکلات موجود بسیاری از سازمانها، مدیریت منفعت اندیش و با ملاحظات ومصالح شخصی است.

جالب تراین اینکه عمر این دست مدیران به دلیل همین شگردها ی ملاحظه کاری واحتیاط والبته تظاهر ولابی‌ها و کانال های رسمی وغیر رسمی بیش از انتظار وفراتر از استانداردهای مرسوم مدیریتی است.

این نگاه تملکی به سازمان وتوهم ازدست رفتن فرصت ریاست وتشویش های ناشی از تزلزل جایگاهی و... جز رخوت و رکود کار وناامیدی ارمغانی نداشته است.

اما انچه دراین میان سخت والبته دردناک تر است پوشش دینی وحاشیه های مذهبی وعقیدتی این دست مدیریت است.

استفاده های این چنین از صداقت، صفا وبهره گیری ناصواب ازاحساسات دینی، پویائی ورشد وشتاب را از سامان سلب و سرخوردگی ودل مردگی را به حوزه کار وفعالیت تحمیل می کند.

درگفتمان مدیریتی تعبد مدار؛ نقد مبتنی بر صداقت وصراحت جایگاهی ندارد وجماعت مجیزه گوی وچاپلوس منافق منش پرشمار وفریبکارانه شده و فضا وفرصت برای نقد های سازنده، تنک وشکننده می شود.

این درحالی است که مدیریت باید صادقانه وبا صراحت نقد شود ومدیران بی ملاجظه ومحافظه کاربیش ازسایرین مورد نقد وارزیابی عملکرد قرار بگیرند ومهمتراینکه مدیریت درهر سطح و قالب و کسوت وبا هراندیشه و وابستگی به دلیل مسئولیت پذیری مورد سوال ومطالبه باشند.

مگر می شود مدیریت ها بویژه در نظام اسلامی که امانت دینی بوده وعلی القاعده باید به خلق وخالق جوابگو باشد در حاشیه امن قرار گرفته وازهر پرسش ونقدی به دور بماند؟

بازدید 683 بار
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.
عناوین روزنامه‌های امروز

یادداشت ها و مقالات

گزارش تصویری
بامی1

بامی2 • گزارش تصویری از برگزاری مراسم اعتکاف در ماه مبارک رمضان برای اولین بار در استان گیلان / شهروند خبرنگار : محمد مهدی اصغری
 • گزارش تصویری از برگزاری مراسم اعتکاف در ماه مبارک رمضان برای اولین بار در استان گیلان / شهروند خبرنگار : محمد مهدی اصغری
 • گزارش تصویری از برگزاری مراسم اعتکاف در ماه مبارک رمضان برای اولین بار در استان گیلان / شهروند خبرنگار : محمد مهدی اصغری
 • گزارش تصویری از برگزاری مراسم اعتکاف در ماه مبارک رمضان برای اولین بار در استان گیلان / شهروند خبرنگار : محمد مهدی اصغری
 • گزارش تصویری از برگزاری مراسم اعتکاف در ماه مبارک رمضان برای اولین بار در استان گیلان / شهروند خبرنگار : محمد مهدی اصغری
 • گزارش تصویری از برگزاری مراسم اعتکاف در ماه مبارک رمضان برای اولین بار در استان گیلان / شهروند خبرنگار : محمد مهدی اصغری
 • گزارش تصویری از برگزاری مراسم اعتکاف در ماه مبارک رمضان برای اولین بار در استان گیلان / شهروند خبرنگار : محمد مهدی اصغری
 • گزارش تصویری از برگزاری مراسم اعتکاف در ماه مبارک رمضان برای اولین بار در استان گیلان / شهروند خبرنگار : محمد مهدی اصغری
 • گزارش تصویری از برگزاری مراسم اعتکاف در ماه مبارک رمضان برای اولین بار در استان گیلان / شهروند خبرنگار : محمد مهدی اصغری
 • گزارش تصویری از برگزاری مراسم اعتکاف در ماه مبارک رمضان برای اولین بار در استان گیلان / شهروند خبرنگار : محمد مهدی اصغری
 • گزارش تصویری از برگزاری مراسم اعتکاف در ماه مبارک رمضان برای اولین بار در استان گیلان / شهروند خبرنگار : محمد مهدی اصغری
 • گزارش تصویری از برگزاری مراسم اعتکاف در ماه مبارک رمضان برای اولین بار در استان گیلان / شهروند خبرنگار : محمد مهدی اصغری
 • گزارش تصویری از برگزاری مراسم اعتکاف در ماه مبارک رمضان برای اولین بار در استان گیلان / شهروند خبرنگار : محمد مهدی اصغری
 • گزارش تصویری از برگزاری مراسم اعتکاف در ماه مبارک رمضان برای اولین بار در استان گیلان / شهروند خبرنگار : محمد مهدی اصغری
 • گزارش تصویری از برگزاری مراسم اعتکاف در ماه مبارک رمضان برای اولین بار در استان گیلان / شهروند خبرنگار : محمد مهدی اصغری