چهارشنبه, 02 خرداد 1397 11:51

دوشنبه, 09 اسفند 1395 ساعت 07:30

آموزش وپرورش و مهاجرت نخبگان

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

محمدابراهیم محمدی

معلمان آموزش وپرورش بر خلاف نظام آموزش دانشگاهی وحوزوی باید افزون بر توان علمی از مهارت‌ها وظرافت های لازم در امرآموزش وانتقال برخوردارمفاهیم ومعلومات باشند.

معلمان را می‌توان درچرخه ساختار تعلیم وتربیت قلب مدرسه وآموزش وپرورش دانست همانگونه که بدون قلب ویا نقص وناتوانی ان نظام سوخت وساز بدن مختل می‌شود بدون معلم ویا ناکارامدی ان نظام آموزش وپرورش نیز کم فایده وبی تاثیر می‌گردد.

شاید بشود بدون کتاب ویافضا وامکانات از پس آموزش وتربیت برآمد؛ اما بدون معلم این ماموریت به غایت سخت ودشوارخواهد بود.

بی دلیل نیست که خداوند پیامبر را در مقام معلم به مردم معرفی تا کتاب خدا را تبین وتفسیر نماید.

معلم که در چرخه تعلیم وتربیت ممتاز ودر مولفه نظام تعلیم وتربیت بی رقیب است باید محوری‌ترین مولفه در بر خورداری از مهارت، مقبولیت وتوان علمی وشغلی باشد.

معلمان آموزش وپرورش بر خلاف نظام آموزش دانشگاهی وحوزوی باید افزون بر توان علمی از مهارت‌ها وظرافت های لازم در امرآموزش وانتقال برخوردارمفاهیم ومعلومات باشند.

به دیگر سخن باید معلم افزون بر توانائی علمی؛ هنرمندی قابل در زمینه شیوه وقالب های ارتباط گیری باشد.

دور از واقعیت نیست اگر گفته شود بخش عظیمی از کم اقبالی‌ها وکم توجهی‌ها به کلاس، مدرسه وکتاب بی ارتباط با این مهارت وهنرمندی نیست.

برای همین هم لازم است همه فرصت‌ها وظرفیت ها وانگیزشها مادی ومعنوی در زمینه آموزش های شغلی وارتقای مهارت معلمی بکار گرفته شود.

آموزش‌های معلمان باید در قالب یک نظام به رایند محور درخدمت کلاس ومدرسه باشد

دانش ومهارت معلمان درزمینه برنامه، کتاب وبسته آموزش ارتباط پیوسته ایشان را با مولفان وپدید اورندگان بسته آموزش اجتناب ناپذیر می‌نماید.

این مولفان وپدید اورندگان محتوی آموزش هستند که بهتراز هرکس می‌توانند ضمن طرح اهداف، انتظارات را تبیین وبرای رفت وبرگشت علمی، آموزش واعتبار بخشی اقدام نمایند.

بهتراست امر آموزش چه به صورت حضوری، غیرحضوری ویا رسانه‌ای درقالب شبکه‌ای منسجم انجام وبرونداد های آن براساس سنجه های ازمونی ومشاهده ای رصد وگزارش شود.

درسالهای اخیر شوق مدرک گرائی و ارتقای مادی ومعنوی وجایگاهی درجامعه معلمان کشور حرکت دانش اندوزی را پرشتاب ساخته است.

این انگیزه فرصتی است تا متولیان ازان به نفع بهبود نظام آموزش وارتقای سرمایه انسانی آموزش وپرورش استفاده نمایند.

بی توجهی به این حرکت خود جوش وپرشتاب موجب می‌شود تا معلمان بر خوردار از مدرک بالا بی ارتباط ودر مواردی نا کار امد دستگاه آموزش وپرورش را با مطالبات وتوقعات مواجه ساخته واین حرکت را به جای فرصت به یک تهدید آموزش تبدیل کنند.

پیشنهاد می‌شود آموزش وپرورش با انعقاد قرار داد ومفاهمه با مراکز آموزش عالی نیازها وگرایشها معلمان را در زمینه هزینه وفایده فرهنگی وآموزش مدیریت ومدارک ایشان را اعتبار بخشی نماید.

این اقدام ضمن هدفمند سازی تحصیل، ارتقا وتناسب کار با مدرک تحصیلی زمینه‌های لازم را برای استفاده مناسب از توان ودانش معلمان فراهم اورده ونقشی موثر در سامان دهی رشته‌های تحصیلی با نیازها وضرورت های هدف فراهم خواهد ساخت.

نکته مهم‌تر که که هنوزدر دستگاه آموزش وپرورش مدرک نوع دوم با وجود نیاز وضرورت وبومی سازی ونیاز شناسی دستگاهی درکنج بی مهری قرار گرفته و بایگانی شده است.

نکته دیگر اینکه در آموزش وپرورش به دلیل عائله مندی و کم انگاری نظام آموزش عمومی هنوز پدیده مهاجرت نخب‌گان را جدی نگرفته شده است مسئله‌ای که باعث مهاجرت سالیانه هزاران نفر از بهترین‌ها علمی ومدیریتی را به آموزش عالی ویا مراکز دیگر رافراهم ساخته است.

باید پذیرفت گه خروج بهترین وکار امدتر ین نیروها در دراز مدت خسارت این تهدید را محسوس وغیر قال جبران خواهد نمود.

فرصت ارتقای مدرک تحصیلی وکسب تخصص‌ها وخروج از دستگاه هرچند برای ذینفع خالی از فایده نباشد برای دستگاه تعلم وتربیت زیانی غیر قابل جبران خواهد بود.

بهتراین است که مدیران ستادی برای درمان مشکل از دست رفت سرمایه‌ها چاره‌ای بکنند وتا دیر نشده برای احیای ظرفیت‌های علمی وبومی سازی گواهی‌های علمی ومهارتی ارزش درون دستگاهی تعریف نمایند.

محمدابراهیم محمدی - مشاور معاون وزیر در امور ارتباطات ورسانه

 

بازدید 456 بار آخرین ویرایش در دوشنبه, 09 اسفند 1395 ساعت 07:58
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.
عناوین روزنامه‌های امروز

یادداشت ها و مقالات

گزارش تصویری
بامی1

بامی2 • گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مطهر عالم ربانی آیت الله مهمان نواز نماینده مجلس خبرگان رهبری در بجنورد
 • گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مطهر عالم ربانی آیت الله مهمان نواز نماینده مجلس خبرگان رهبری در بجنورد
 • گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مطهر عالم ربانی آیت الله مهمان نواز نماینده مجلس خبرگان رهبری در بجنورد
 • گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مطهر عالم ربانی آیت الله مهمان نواز نماینده مجلس خبرگان رهبری در بجنورد
 • گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مطهر عالم ربانی آیت الله مهمان نواز نماینده مجلس خبرگان رهبری در بجنورد
 • گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مطهر عالم ربانی آیت الله مهمان نواز نماینده مجلس خبرگان رهبری در بجنورد
 • گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مطهر عالم ربانی آیت الله مهمان نواز نماینده مجلس خبرگان رهبری در بجنورد
 • گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مطهر عالم ربانی آیت الله مهمان نواز نماینده مجلس خبرگان رهبری در بجنورد
 • گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مطهر عالم ربانی آیت الله مهمان نواز نماینده مجلس خبرگان رهبری در بجنورد
 • گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مطهر عالم ربانی آیت الله مهمان نواز نماینده مجلس خبرگان رهبری در بجنورد
 • گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مطهر عالم ربانی آیت الله مهمان نواز نماینده مجلس خبرگان رهبری در بجنورد
 • گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مطهر عالم ربانی آیت الله مهمان نواز نماینده مجلس خبرگان رهبری در بجنورد
 • گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مطهر عالم ربانی آیت الله مهمان نواز نماینده مجلس خبرگان رهبری در بجنورد
 • گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مطهر عالم ربانی آیت الله مهمان نواز نماینده مجلس خبرگان رهبری در بجنورد