چهارشنبه, 02 خرداد 1397 11:50

چهارشنبه, 20 بهمن 1395 ساعت 16:45

آموزش وپرورش نیازمند مردان تحولی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

محمدابراهیم محمدی

به نظر می‌رسد؛ آموزش وپرورش برای پوست اندازی وتجربه تحول، بیش از سند تحول به مردان تحولی نیازمند است.

اسناد تحولی در آموزش وپرورش نه غریب است ونه بی سابقه. شاید بهتر آن باشد که بگوئیم در آموزش وپرورش به تعداد سال‌ها دست کم به شمار مدیران، سند وجود دارد که غالبا جز جا خوش کردن در کمد و یا تزئیین محل کار و تقدیس آن سرنوشتی نداشته است. گویا پدیده سند نویسی در آموزش وپرورش به یک رویه تبدیل شده است!

اگر حال وحوصله ای باشد وتحقیق ومطالعه صورت گیرد، آاشکار خواهد شد که در هر معاونت و حتی ادارات کل استان‌ها و... چه اسناد نیک اندیشانه ای نوشته و به یادگار به سینه تاریخ سپرده شده است. گرچه تولید سند فی حد ذاته اقدامی خوب وپسندیده است اما زمانی ارزش واقعی می‌یابد که به بوته عمل سپرده شود.

حال چرا این نهاد بزرگ با این همه اسناد که آهنگ همه آن‌ها ایجاد تحول، حرکت وتغییر بوده است، حرکت قابل ذکر وملاحظه ای نداشته است ؟ باید محققین و پژوهشگران با انجام تحقیقات میدانی پاسخی در خور و محکمه پسند بیابند.

حداقل می‌توان گفت: مردم ازاین دستگاه بزرگ معجزه در خورذکری مشاهده نکرده اند.

به نظر می‌رسد این نهاد به غایت بزرگ مشکلی از جنس سند ونقشه راه که البته در جای خود لازم است، نداشته است.

وصد البته باید حسن نیت مدیران را از گذشته تا امروز ستود که به گمان کاستی وکمبود نیک اندیشانه دست به کار سند نویسی ونقشه راه و... شده وبخش زیادی از انرژی خود ودیگران را به تحلیل برده وعلی القاعده با همین توجیه دست به تغییر وتخریب وبازسازی ساختار وبرنامه زده‌اند والبته عمر اداری آن‌ها کفاف به سرانجام رساندن آن را نداشته ؛ و تنها برای خلف خویش زحمت مضاعف تولید کردند.

به عقیده نگارنده مشکل آموزش وپرورش سند یا اسناد تحولی نیست بلکه مدیران تحولی وخطر پذیر وبا شهامت می‌خواهد.

مشکل اصلی در مدیران محافظه و ملاحظه کار مصلحت اندیشی است که تغییر را برای خود زحمت وپرهزینه می‌دانند که این نگره مدیریتی را نه یک سند که ده‌ها سند طلائی نیز نمی‌تواند علاج نماید.

آموزش وپرورش باید آغوش خود را به روی مدیران تحول گرا بگشاید وتغییر را در نگاه وتدبیر ایشان جستجو کند.

عقب ماندگی های زیاد آموزش وپرورش در سر انگشت مدیرانی که بی ملاحظه نان ونام وماندن وپایداری پست وجایگاه به کارنامه‌ای درخشان می‌اندیشند، خلاصه می‌شود.

نگاهی گذرا به کارنامه چهار دهه عمر آموزش وپرورش پس از انقلاب نشان می‌دهد که با وجود مسائل مهمی چون جنگ وپس از جنگ وکمیت بالای دانش آموزی وکیفیت پائین منابع وامکانات چگونه دوره در خشانی داشته‌اند.

شهامت مدیریتی وخطر پذیریهای تصمیم ساز حلقه مفقوده آموزش وپرورش است.

دور از ذهن نیست اگر گفته شود بسیاری از معضلات آموز ش وپرور ش بی ارتباط با ضعف مدیریت وضعف قدرت تصمیم گیری‌های به هنگام مدیریت در شرائط بحرانی نیست.

شما این بحران‌های را ناشی از چه می‌دانید؟

- افت جایگاه اجتماعی معلمان

- آسیب پذیری معیشتی واقتصادی معلمان با وجود منابع وزمینه های سرشار مالی واقتصادی

- آسیب‌های روانی وشغلی معلمی

- ضعف حمایت‌های حقوق وقضائی از معلمان

نُرم 40 نفره کلاس‌های به ویژه در ابتدائی که سرنوشت ساز ترین مقطع آموزشی وتربیتی است درحالی که براساس آمار نسبت معلم به کلاس کمتر از1 به 10 است.

- مهاجرت معلمان نخبه وکارآموزش وپرورش به نهادها ومراکز دیگر

- ضعف دانش عمومی ومهارتی

- گسست آشکار بین آموزش و اهداف تربیتی

- بیگانگی مدرسه با خانواده ومحیط های تربیتی ومهارتی

- انفعال فرهنگی وبویژه تربیتی مدارس

- مدرسه گریزی فیزیکی و عاطفی

- کاهش اعتماد و مرجعیت معلم نزد دانش آموز

- رشد نامتوازن بخش‌های اداری

- پوپولیستس شدن حرکت‌های تربیتی

- و...

درست یا غلط. بپذیریم و یا نپذیریم همه این مشکلات بی ارتباط با مدیریت در آموز ش وپرورش نیست.

باید آموزش وپرورش با مدیران جوان مهربان باشد و با حوصله مندی وتکریم میدان را به این دست مدیران بسپارد واز شهامت شجاعت وتحول خواهی ایشان استقبال کند.

کم نیستند مدیران جوان وفرزانه وفهیمی که به جای کلیداری تحول وتغییر سر در جیب عزلت وانزوای تحمیلی، ناظر رخوت وسستی حاکم بر این نهاد عزیز وعظیم فرهنگی می‌باشند.

امید آنکه وزیر حکیم این معضل را دردشناسانه چاره کند وبا جوان گرائی روحی تازه به راین پیکره دمیده و زمینه چابکی و شادابی این دستگاه بزرگ فراهم سازد.

بازدید 561 بار
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.
عناوین روزنامه‌های امروز

یادداشت ها و مقالات

گزارش تصویری
بامی1

بامی2 • گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مطهر عالم ربانی آیت الله مهمان نواز نماینده مجلس خبرگان رهبری در بجنورد
 • گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مطهر عالم ربانی آیت الله مهمان نواز نماینده مجلس خبرگان رهبری در بجنورد
 • گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مطهر عالم ربانی آیت الله مهمان نواز نماینده مجلس خبرگان رهبری در بجنورد
 • گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مطهر عالم ربانی آیت الله مهمان نواز نماینده مجلس خبرگان رهبری در بجنورد
 • گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مطهر عالم ربانی آیت الله مهمان نواز نماینده مجلس خبرگان رهبری در بجنورد
 • گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مطهر عالم ربانی آیت الله مهمان نواز نماینده مجلس خبرگان رهبری در بجنورد
 • گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مطهر عالم ربانی آیت الله مهمان نواز نماینده مجلس خبرگان رهبری در بجنورد
 • گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مطهر عالم ربانی آیت الله مهمان نواز نماینده مجلس خبرگان رهبری در بجنورد
 • گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مطهر عالم ربانی آیت الله مهمان نواز نماینده مجلس خبرگان رهبری در بجنورد
 • گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مطهر عالم ربانی آیت الله مهمان نواز نماینده مجلس خبرگان رهبری در بجنورد
 • گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مطهر عالم ربانی آیت الله مهمان نواز نماینده مجلس خبرگان رهبری در بجنورد
 • گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مطهر عالم ربانی آیت الله مهمان نواز نماینده مجلس خبرگان رهبری در بجنورد
 • گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مطهر عالم ربانی آیت الله مهمان نواز نماینده مجلس خبرگان رهبری در بجنورد
 • گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مطهر عالم ربانی آیت الله مهمان نواز نماینده مجلس خبرگان رهبری در بجنورد