یکشنبه, 06 فروردين 1402 22:58

مهمترین خبرها

عناوین مهمترین خبرها

کتاب و کتابخوانی

کتاب و کتابخوانی (167)

دکتر محمد ابراهيم محمدى در چهاردهمین قسمت از دستنوشته های خود نوشت: بی اعتنایی ما به منابع انسانی زبانزد است.

محمد ابراهیم محمدی در سیزدهمین دستنوشته خود نوشت: یکی از عوامل در نگارش این دست یادداشت ها همین است که مدیران بعد بدانند چه طرحهایی و با چه اهدافی عملیاتی شده وچه بهره مندی هايی داشته است.

محمد ابراهيم محمدى در دوازدهمین قسمت از دستنوشته های خود به موضوع گرفتار شدن انسان در طغیان اشاره کرده و نوشته است: هنر این است که انسان در وضعیت خشم و شهوت و ریاست هم خوب باشد.

محمد ابراهيم محمدى در یازدهمین دستنوشته های خود به موضوع رقابت بر سرپست و ریاست پرداخته است.

محمد ابراهيم محمدى در دهمین قسمت از دستنوشته های خود به موضوع مجلات رشد آموزش و پرورش پرداخت ونوشت: این رویداد هرچند هزینه ها وانرژی های زیادی برد ؛ اما گامی بود تحولی وفراتر از شعار و رسانه ای سازی.

سرپرست اداره کل کتابخانه های خراسان شمالی از افزایش 6 درصدی عضویت در کتابخانه ها ی عمومی استان در مقایسه با پارسال خبرداد.

محمد ابراهيم محمدى در نهمین دستنوشته خود به عدم استفاده درست وبه موقع از تجربه وجوانی پرداخته و آن را ستم مضاعفی در سایه ملاحظات و تشخیص های غلط دانسته است.

محمد ابراهيم محمدى در هشتمین دستوشنته خود نوشته است: هنر این است که انسان در وضعیت خشم و شهوت و ریاست هم خوب باشد.

محمد ابراهيم محمدى در هفتمین قسمت از دستنوشته های خود با عنوان«آمادگی و شایستگی » اولين مسئله در قبول مسئولیت را شایستگی های فردی وصلاحیت های اجتماعی عنوان کرد.

محمد ابراهيم محمدى در ششمین قسمت از دستنوشته های خود با عنوان«یاد ایام» به ثمرات اندیشه جهادی سردار دلها پرداخته است.

محمد ابراهيم محمدى در پنجمین قسمت از دستنوشته های خود با عنوان«یاد ایام» به موضوع هنر و مهارت «نه» گفتن پرداخته است.

محمد ابراهيم محمدى در چهارمین قسمت از دستنوشته های خود با عنوان«یاد ایام» به موضوع افق های پیش روی جشنواره فیلم رشد پرداخت.

دکتر محمد ابراهيم محمدى در سومین قسمت از دست نوشته های خود به موضوع فرصت خدمت و تقویت تفکر خدمتگزاری به مردم اشاره کرده است.

دکتر محمدابراهیم محمدی در قسمت دوم دست نوشته های خود با عنوان یاد ایام با اشاره به خاطره ای به بیان تعابیرسوره ضحی پرداخته است.
عناوین روزنامه‌های امروز

یادداشت؛ مقاله و گزارش

گزارش تصویری
بامی1

بامی2
  • این تابستون برنامه هات جایزه داره