سه شنبه, 02 خرداد 1396 01:49

مهمترین خبرها

عناوین اخبار ویژه انتخابات ریاست جمهوری

سلامت و پزشکی

سلامت و پزشکی (149)

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ۲۴ هزار تخت در دولت تدبیر و امید به ظرفیت درمانی کشور افزوده شد.

بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی امام حسن (ع) بجنورد با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: در حال حاضر خراسان شمالی با کمبود تخت های اعصاب و روان مواجه است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: خطر خودکشی در سالمندان افسرده بیشتر از جوانان افسرده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: ارتباطات اجتماعی و حفظ آن عاملی مهم در پیشگیری از بیماری افسردگی است.

رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان اسفراین از توسعه بخش اورژانس و دیالیز بیمارستان امام خمینی(ره) این شهرستان خبرداد.

متخصص اعصاب و روان گفت: بیماری افسردگی عمدتا در زنان بیشتر از مردان و در افراد مجرد بیشتر از افراد متأهل است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: بیماری اعصاب و روان با 16.8 درصد دومین بار بیماری ها را دارد.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی گفت : تنها کمتر از 2 درصد عملکرد پزشکی قانونی این استان معاینه اجساد و تعیین علت مرگ آنها بوده است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی شهرستان اسفراین از افزایش 50 درصدی فضای بهداشت و درمان در این شهرستان خبرداد.

مسئول کمیته تجهیز بیمارستان های جدیدالاحداث خراسان شمالی از نصب و راه اندازی تجهیزات بیمارستان امام حسن(ع) بجنورد خبر داد.

رئیس انجمن حمایت از بیماران سرطانی عطوفت خراسان شمالی گفت: باید روش پیشگیری از سرطان در رأس امور جامعه و فرد قرار بگیرد.

مدیرگروه بهداشت دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از پوشش 100 درصدی خدمات دندانپزشکی سطح یک بین دانش آموزان شش تا 14 سال استان خبر داد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی گفت: اخذ نسخه گیاه پزشکی برای کشاورزان استان به منظور تهیه سموم مورد نیاز ضروری است.
عناوین روزنامه‌های امروز

یادداشت ها و مقالات

گزارش تصویری
بامی1

بامی2


 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان