یکشنبه, 01 بهمن 1396 11:47

مهمترین خبرها

عناوین مهمترین خبرها

نماز جمعه

نماز جمعه (377)

امام جمعه موقت بجنورد بر تلاش و همبستگی مسئولان برای برفع مشکلات مردم و پیشگیری از نارضایتی آنان تاکید کرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد گفت: باید سرشاخه های اصلی فتنه شناسایی و با آشوبگران و مزدوران قاطعانه برخورد شود.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه بجنورد با اشاره به سالروز پیوند حوزه و دانشگاه گفت: دانشگاه باید دانشجوی متدین و حوزه علمیه نیز باید طلبه کارشناس و آگاه تربیت کند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه بجنورد با اشاره به اقدام نابخردانه و احمقانه ترامپ گفت: جبهه مقاومت در سراسر جهان در مقابل ترامپ خواهد ایستاد.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد گفت: با گذشت 6 ماه از وقوع زلزله ؛ بانک ها باید در پرداخت تسهیلات سخت نگیرند و به روند پرداخت این اعتبارات شتاب دهند.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی تعامل سازنده بین علمای شیعه و سنی را سبب تقویت وحدت دانست.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد گفت: ملت های منطقه بویژه ملت عراق و سوریه با نابودی داعش نفس راحت کشیدند.

امام جمعه موقت بجنورد گفت: مردم از همان روز وقوع زلزله با اهدای انواع کمک ها و اهدای خون برای کمک به افراد مجروح اوج نوع دوستی خود را نشان دادند.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی گفت: با توجه به اهمیت وقف در تمام زمینه ها، باید نهضت احیای وقف فرهنگی در کشور راه اندازی شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی گفت: شناسایی و مجازات مفسدان اقتصادی و اجتماعی درجه یک موجب تثبیت اقتدار نظام اسلامی می شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد گفت: باید ملت آگاه و مسئولان مواظب توطئه های جدید دشمن باشند.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در آستانه برگزاری دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب خراسان شمالی پیامی صادر کرد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه بجنورد گفت: ایجاد ناامنی روانی، تجاری و محاصره کامل ایران از اهداف آمریکاو رژیم صهیونیستی ست.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی گفت: با توجه به برکات و آثار فراوان مادی و معنوی سفر مقام معظم رهبری به استان باید روز 19 مهر به عنوان روز خراسان شمالی نام گذاری شود.
عناوین روزنامه‌های امروز

یادداشت ها و مقالات

گزارش تصویری
بامی1

بامی2 • گزارش تصویری از رقابت ۵٢ سوارکار درهفته سوم مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی
 • گزارش تصویری از رقابت ۵٢ سوارکار درهفته سوم مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی
 • گزارش تصویری از رقابت ۵٢ سوارکار درهفته سوم مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی
 • گزارش تصویری از رقابت ۵٢ سوارکار درهفته سوم مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی
 • گزارش تصویری از رقابت ۵٢ سوارکار درهفته سوم مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی
 • گزارش تصویری از رقابت ۵٢ سوارکار درهفته سوم مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی
 • گزارش تصویری از رقابت ۵٢ سوارکار درهفته سوم مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی
 • گزارش تصویری از رقابت ۵٢ سوارکار درهفته سوم مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی
 • گزارش تصویری از رقابت ۵٢ سوارکار درهفته سوم مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی
 • گزارش تصویری از رقابت ۵٢ سوارکار درهفته سوم مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی
 • گزارش تصویری از رقابت ۵٢ سوارکار درهفته سوم مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی
 • گزارش تصویری از رقابت ۵٢ سوارکار درهفته سوم مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی
 • گزارش تصویری از رقابت ۵٢ سوارکار درهفته سوم مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی
 • گزارش تصویری از رقابت ۵٢ سوارکار درهفته سوم مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی
 • گزارش تصویری از رقابت ۵٢ سوارکار درهفته سوم مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی
 • گزارش تصویری از رقابت ۵٢ سوارکار درهفته سوم مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی
 • گزارش تصویری از رقابت ۵٢ سوارکار درهفته سوم مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی
 • گزارش تصویری از رقابت ۵٢ سوارکار درهفته سوم مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی
 • گزارش تصویری از رقابت ۵٢ سوارکار درهفته سوم مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی
 • گزارش تصویری از رقابت ۵٢ سوارکار درهفته سوم مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی
 • گزارش تصویری از رقابت ۵٢ سوارکار درهفته سوم مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی
 • گزارش تصویری از رقابت ۵٢ سوارکار درهفته سوم مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی
 • گزارش تصویری از رقابت ۵٢ سوارکار درهفته سوم مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی
 • گزارش تصویری از رقابت ۵٢ سوارکار درهفته سوم مسابقات اسب دوانی خراسان شمالی