جمعه, 30 شهریور 1397 02:19

مهمترین خبرها

عناوین مهمترین خبرها

عمومی

عمومی (733)

استاندار خراسان شمالی با تاکید بر حمایت ویژه از بخش خصوصی گفت: با اقتصاد دولتی نمی توان کشور را اداره کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی از نظارت دقیق مدیران مالی و ذیحسابان بر حسابهای مالی دستگاه ها خبرداد .

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی، اجتماعی استانداری خراسان شمالی گفت: تعاونی ها می توانند نقش سازنده و تاثیرگذاری بر جامعه داشته باشند.

اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای خراسان شمالی در ارزیابی های انجام شده در زمینه حمایت از حقوق مصرف کنندگان خوش درخشید.

حكايت غریبی است که مانتوانستیم از فرصت نقدینگی به نفع طرح‌های برزمین مانده ومطالعه شده استفاده کنیم وبجای نیازخواهی به سرمایه واعتبارات بین المللی ظرفیت‌های موجود را نادیده بگیریم.

استاندار خراسان شمالی گفت:باید با همدلی و همفکری به دنبال احیای معادن استان باشیم.

استاندار خراسان شمالی از فعالان اقتصادی به عنوان افسران جنگ اقتصادی یاد کرد و گفت: بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد کشور باشد.

 جنگ آب زمزمه‌ای است که امروزه بر سر هر کوچه و بازاری جاری است؛ پس باید آب را عزیز بداریم و از اسراف در مصرف آن بپرهیزیم. 

استاندار خراسان شمالی گفت: با اتکای صرف به اعتبارات دولتی کارها پیش نمی رود و بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد کشور باشد و همه مدیران دولتی باید به تحقق این امر کمک کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار خراسان شمالی گفت: باید به سرمایه گذاری در حوزه روستایی توجه جدی شود.

استاندار خراسان شمالی گفت: برای تکمیل نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان 300 میلیارد تومان اعتبار اختصاص می یابد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: همان گونه که از پیمانکاران و تولید کنندگان بومی استان حمایت خواهیم کرد، از پیمانکاران هم می خواهم از تولیدات داخل استان استفاده کنند.

استاندار خراسان شمالی گفت: بنیاد مستضعفان با نگاه اجتماعی به تقویت مباحث اقتصادی خراسان شمالی به ویژه حذف خام فروشی محصولات استان کمک کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار خراسان شمالی گفت: نقشه جامع سرمایه گذاری استان در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد.
عناوین روزنامه‌های امروز

یادداشت ها و مقالات

گزارش تصویری
بامی1

بامی2 • گزارش تصویری از تاسوعا و عاشورای حسینی در خراسان شمالی / 1396
 • گزارش تصویری از تاسوعا و عاشورای حسینی در خراسان شمالی / 1396
 • گزارش تصویری از تاسوعا و عاشورای حسینی در خراسان شمالی / 1396
 • گزارش تصویری از تاسوعا و عاشورای حسینی در خراسان شمالی / 1396
 • گزارش تصویری از تاسوعا و عاشورای حسینی در خراسان شمالی / 1396
 • گزارش تصویری از تاسوعا و عاشورای حسینی در خراسان شمالی / 1396
 • گزارش تصویری از تاسوعا و عاشورای حسینی در خراسان شمالی / 1396
 • گزارش تصویری از تاسوعا و عاشورای حسینی در خراسان شمالی / 1396
 • گزارش تصویری از تاسوعا و عاشورای حسینی در خراسان شمالی / 1396
 • گزارش تصویری از تاسوعا و عاشورای حسینی در خراسان شمالی / 1396
 • گزارش تصویری از تاسوعا و عاشورای حسینی در خراسان شمالی / 1396
 • گزارش تصویری از تاسوعا و عاشورای حسینی در خراسان شمالی / 1396
 • گزارش تصویری از تاسوعا و عاشورای حسینی در خراسان شمالی / 1396
 • گزارش تصویری از تاسوعا و عاشورای حسینی در خراسان شمالی / 1396
 • گزارش تصویری از تاسوعا و عاشورای حسینی در خراسان شمالی / 1396
 • گزارش تصویری از تاسوعا و عاشورای حسینی در خراسان شمالی / 1396
 • گزارش تصویری از تاسوعا و عاشورای حسینی در خراسان شمالی / 1396
 • گزارش تصویری از تاسوعا و عاشورای حسینی در خراسان شمالی / 1396
 • گزارش تصویری از تاسوعا و عاشورای حسینی در خراسان شمالی / 1396
 • گزارش تصویری از تاسوعا و عاشورای حسینی در خراسان شمالی / 1396