یکشنبه, 07 خرداد 1396 21:01

مهمترین خبرها

عناوین اخبار ویژه انتخابات ریاست جمهوری

اقتصاد کشاورزی

اقتصاد کشاورزی (152)

بخشدار جرگلان گفت: زیان وارده به کشاورزانی که در پروژه اصلاح مسیر رودخانه سومبار خسارت دیده بودند، به زودی پرداخت می شود.

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان شمالی گفت : بیش از 34 درصد یارانه کشمش ، کشاورزان خراسان شمالی به حساب آنان واریز شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: متاسفانه پوشش بیمه ای محصولات باغی استان بسیار پایین است و بهره برداران باید به این امر بیشتر توجه داشته باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: توسعه باغات در اراضی شیب دار اولویت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در سال جاری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: طی سال گذشته 27.6 میلیارد تومان به مکانیزاسیون بخش کشاورزی استان اختصاص یافت.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت:اجرای پروژه ملی تربیت مدیران آینده سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی به عنوان استان پیشرو آغاز شده است.

رئیس اداره تعاون روستایی شیروان گفت: طی سال گذشته 16هزار و 875 تن جو توسط شبکه تعاون روستایی شهرستان شیروان خریداری شد.

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان شمالی گفت : در راستای خدمت رسانی به روستائیان و کشاورزان این استان، طی سال 95 مقدار41 هزار و 467 تن انواع نهاده‌های دامی توسط این شبکه بین دامداران توزیع شده است.

مدیر تعاون روستایی خراسان شمالی گفت: بیش از 4700 تن انواع بذور در بین کشاورزان توسط تشکل‏های تحت نظارت سازمان تعاون روستایی خراسان شمالی توزیع شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی بر لزوم توسعه و پیشرفت واحدهای گلخانه ای در استان تاکید کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: پیش بینی می شود امسال 243 هزار تن گندم در خراسان شمالی تولید شود که این میزان نسبت به سال گذشته پنج درصد کاهش دارد.

رئیس اداره تعاون روستایی شیروان گفت: 16 هزار و 875 تن جو توسط شبکه تعاون روستایی این شهرستان در سال 1395 خریداری شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی گفت: در حال حاضر خرید سموم بدون نسخه گیاه پزشکی یکی از معضلات اساسی بخش کشاورزی استان است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی گفت: امسال 18 میلیارد تومان برای اجرای سیستم آبیاری نوین استان در نظر گرفته شده است.
عناوین روزنامه‌های امروز

یادداشت ها و مقالات

گزارش تصویری
بامی1

بامی2


 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان