یکشنبه, 07 خرداد 1396 14:55

مهمترین خبرها

عناوین اخبار ویژه انتخابات ریاست جمهوری

مسكن و اشتغال

مسكن و اشتغال (33)

مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان شمالی گفت: صندوق کارآفرینی امید استان صفر تا 100 درصد مشاغل روستایی را حمایت می کند.

مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان شمالی گفت: امسال حمایت از اشتغال زنان روستایی در قالب صندوق های خرد زنان روستایی مهم ترین برنامه صندوق کارآفرینی امید استان است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت: فقدان اعتماد به نفس و نداشتن مهارتهای کارآفرینی از جمله چالش های پیش روی جوانان در بازار کار است.

مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت: دستگاه های اجرایی و ادارات کل خراسان شمالی امسال برنامه اشتغال خود را تدوین و بر ظرفیت مشاغل کوچک، خانگی و زودبازده معطوف کنند.

فرماندار شهرستان بجنورد گفت: برای حمایت از تولید و اشتغال، دولت هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها اختصاص داده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی گفت:  بنیاد مسکن از ارگان‌های بنیادی و تأثیر گذار در کمک به محرومان و روستائیان است.

استاندار خراسان شمالی گفت: دستگاه های اجرایی استان با همکاری بانک ها برنامه ریزی برای افزوده شدن دست کم ۱۰هزار شغل جدید به عدد مطلق اشتغال استان در سال جاری را در دستور کار خود قرار دهند.

آگهی به کارگیری نیروی خدماتی و پشتیبانی در واحدهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدماتی خراسان شمالی منتشر شد.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی گفت: مجوز استخدامی 152 نفر در بیمارستان جدیدالتأسیس شهرستان شیروان صادرشده است.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری بیمه رایگان حدود صد هزار واحد روستایی در استان را یکی از ابتکارات استانداری خراسان شمالی در دولت یازدهم دانست.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان شمالی گفت: پارک های علم و فناوری و مراکز رشد نقش مهمی در توسعه کارآفرینی استان ایفا می کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی گفت: منابع سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی در زمینه اشتغال استان باید به درستی استفاده شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت: با اشاره به اینکه کسب و کار خدماتی زودبازده است؛ اما اشتغالزایی حوزه خدمات در خراسان شمالی جایگاه مطلوبی ندارد.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی گفت: ارائه آموزش های مبتنی بر اشتغال پایدار و متناسب با بازار کار رویکرد جدید کمیته امداد استان است.
عناوین روزنامه‌های امروز

یادداشت ها و مقالات

گزارش تصویری
بامی1

بامی2


 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان
 • تصاویری از حماسه حضور مردم خراسان شمالی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 / عکس: ایمان غلامیان