پنج شنبه, 12 تیر 1399 20:09

مهمترین خبرها

عناوین مهمترین خبرها

استاندار خراسان شمالی گفت:نگاه و دغدغه ما و خبرنگاران ، رفع مشکلات مردم و ارتقای استان است .

منتشرشده در مهمترین خبرها

استاندار خراسان شمالی گفت:نگاه و دغدغه ما و خبرنگاران ، رفع مشکلات مردم و ارتقای استان است و خوشحالم که در چنین محیطی مشغول به کار هستم که امیدواریم با یکدیگر گام های اساسی را برداریم.

منتشرشده در سیاسی

استاندار خراسان شمالی با صدور پیامی ۱۷ مرداد روز خبرنگار را تبریک گفت.

منتشرشده در سیاسی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی درآیین جشن روز خبرنگار پویایی رسانه های استان را نیازمند تقویت خانه مطبوعات دانست.

منتشرشده در مهمترین خبرها
عناوین روزنامه‌های امروز

یادداشت؛ مقاله و گزارش

گزارش تصویری
بامی1

بامی2 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی
 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی
 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی
 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی
 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی
 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی
 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی
 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی
 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی
 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی
 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی
 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی
 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی
 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی